header fågel

GÅSJAKT 

KALMAR, SVERIGE

Jaga gäss hos oss på ett gods i Småland i Kalmar med fina förutsättningar, det är framförallt grågås och Kanadagås som landar i tusental på fälten på godset.

Jaktpaketet innehåller

  • Boende på jaktcamp Syd som ligger på marken samt tillgång till slakthus med kylrum.
  • Viltet tillfaller skyttarna utan kostnad. (ingen trofé eller fällavgift)

ANDJAKT

KALMAR, SVERIGE


Andjakt från gömslen och med båt på ett gods i Småland i Kalmar med fina förutsättningar. 

Jaktpaketet innehåller

  • Boende på jaktcamp Syd som ligger på marken samt tillgång till slakthus med kylrum.
  • Viltet tillfaller skyttarna utan kostnad. (ingen trofé eller fällavgift)

KOMBIPAKET

GÅS, AND & DUVA

KALMAR, SVERIGE

Jakt på flera arter under samma vistelse! Kombinera jakt på flera fågelarter på ett gods i Småland i Kalmar. Jaga gäss, änder och duvor under samma vistelse!

Jaktpaketet innehåller

  • Boende på jaktcamp Syd som ligger på marken samt tillgång till slakthus med kylrum.
  • Viltet tillfaller skyttarna utan kostnad. (ingen trofé eller fällavgift.

SKOGSFÅGEL- OCH 

TOPPFÅGELJAKT 

HÄRJEDALEN, SVERIGE

 

Jaga skogsfågel i fantastisk natur i Härjedalen. Här finns möjlighet för er med egen hund att jaga på egen hand. Tillgången på tjäder och orre är mycket bra.

Jaktpaketet innehåller

  • Boende på jaktcamp Nord i Sveg.
  • Viltet tillfaller skyttarna utan kostnad. (ingen trofé eller fällavgift)

NYFIKEN PÅ NÅGON AV VÅRA ANDRA JAKTUPPLEVELSER?