VÄLKOMMEN TILL HUNT IN SWEDEN

Hunt in Sweden erbjuder spännande jaktupplevelse på olika platser. Vad är du intresserad av?

rådjur NY

RÅDJURSJAKT

Bockjakt premiär den 16 augusti – Jakten på råbock bedriver vi på ett antal olika viltrika marker med varierande skog, vall, åkrar och hyggen. Markerna som ligger på Öland och i Småland har flertalet jakttorn. Fri avskjutning på råbock men även på vildsvin om möjlighet ges. 

Rådjursjakt med drivande hundar från den 1 oktober – Vi jagar rådjur med drivande hundar såsom tax och drever. Vi skjuter i regel även räv och hare för våra hundar om möjligheten ges. (kan variera från mark till mark) 

Det är vanligt att en dag kan bestå av både rådjursjakt och vildsvinsjakt med hund och självklart grillar vi lite korv mellan de olika släppen.

Fri avskjutning, trofé och kött tillfaller skytten utan kostnad. Ni får hjälp med eventuella eftersök, transport av vilt, passning, styckning, paketering av kött, ni har tillgång till kylrum och slaktbod. Boende finns på gården alternativt på marken.

Är du intresserad och vill veta mer?