rådjur NY

RÅDJURSJAKT

Bockjakt premiär den 16 augustialternativt bockjakt i September.          Jakten på råbock bedriver vi på ett antal olika viltrika marker med varierande skog, vall, åkrar och hyggen. Markerna som ligger i Småland (sydöstra Sverige, Kalmar) har flertalet jakttorn. Jakt med focus efter stora råbockar men även på vildsvin om möjlighet ges. 

Rådjursjakt med drivande hundar från den 1 oktober – Vi jagar rådjur med stötande och drivande hundar. Vi skjuter i regel även räv och hare för våra hundar om möjligheten ges. (kan variera från mark till mark) 

Det är vanligt att en dag kan bestå av både rådjursjakt och vildsvinsjakt med hund och självklart grillar vi lite korv mellan de olika släppen.

Fri avskjutning, trofé och kött tillfaller skytten utan kostnad. Ni får hjälp med eventuella eftersök, transport av vilt, passning, styckning, paketering av kött, ni har tillgång till kylrum och slaktbod. Boende finns på gården alternativt i marken på jaktcampen.

Är du intresserad och vill veta mer?